Stagii externe la JSI – sesiunea a 3-a

Între 2 și 23 august 2018, Octavian Machidon a participat la un schimb scurt de personal la Institutul Jozef Stefan din Ljubljana, Slovenia. Acolo, a lucrat împreună cu Ales Tavčar și Miha Mlakar, sub supravegherea prof. Matjaž Gams. Principalele obiective ale acestui schimb de personal au fost:

  • să lucreze la îmbunătățirea infrastructurii existente referitoare la aplicații și servicii web care sprijină agentul de conversație în limbaj natural ce oferă informații despre patrimoniul cultural european
  • să dezvolte în continuare articolul, descriind agentul conversațional, folosind cunoștințe de la Europeana, pentru al trimite într-un jurnal științific pentru revizuire și publicare
  • să identifice împreună solicitările de burse de cercetare pentru ca partenerii să poată aplica împreună pentru o finanțare viitoare în baza experienței și impulsului eHeritage